Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie prowadzi rejestr akcjonariuszy spółki Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna S.K.A.