Wszelkie informacje i dane zawarte na stronie internetowej zasada.pl (dalej: „Strona”), mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.). Zawartość Strony przygotowywana jest przez Sobiesław Zasada S.A., która dokłada należytej staranności, aby materiały były rzetelne i profesjonalne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę ich aktualności. Jednocześnie Sobiesław Zasada S.A. oświadcza, że treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny, tym samym nie gwarantuje kompletności i dokładności zawartych informacji. W celu uzyskania szczegółowych danych należy każdorazowo kontaktować się z Sobiesław Zasada S.A. za pośrednictwem danych wskazanych w zakładce „Kontakt”.

Sobiesław Zasada S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych na Stronie, jak również za niewłaściwe ich wykorzystanie.

Sobiesław Zasada S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej w związku z niedokładnością lub nieścisłością treści umieszczonej na Stronie lub dostępnej za jej pośrednictwem. Sobiesław Zasada S.A nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, opóźnienia, zakłócenia w łączności między użytkownikiem a Stroną oraz przerwy w dostępności Strony, nie gwarantuje także, że Strona będzie działać bez obecności szkodliwego oprogramowania (np. wirusów).

Sobiesław Zasada S.A. oświadcza, że odsyłacze do serwisów internetowych stron trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników, tym samym Sobiesław Zasada S.A. nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone.