Rada Nadzorcza Sobiesław Zasada S.A.
Stan na dzień 15.07.2016 r.

1 Sobiesław Zasada - przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Józef Klasa - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Sławomir Kwiatek- sekretarz Rady Nadzorczej
4. Aleksandra Zasada-Chwist - członek Rady Nadzorczej

Zarząd Sobiesław Zasada S.A.
Stan na dzień 15.07.2016r.

1. Danuta Piskorz - prezes Zarządu
2. Paweł Wójcik - wiceprezes Zarządu
3. Tomasz Fugiel - wiceprezes Zarządu