Informacje dla Akcjonariuszy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie prowadzi rejestr akcjonariuszy spółki Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna S.K.A.

PKO BP S A informacja o przetwarzaniu danych osobowych

[130 KB]
18.11.2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do założenia dokumentów akcji w siedzibie spółki

Zarząd spółki pod firmą Zasada S.A. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-150), przy ulicy Armii Krajowej 19, niniejszym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji, w siedzibie Spółki.”

Siła doświadczeń, moc pokoleń