Dane Spółki

Sobiesław Zasada Spółka Akcyjna S.K.A.

ul. Armii Krajowej 19
30 - 150 Kraków
+48 12 639 55 94
biuro@zasada.pl

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000832118
NIP: 1130004540
REGON: 012009351
Kapitał zakładowy i wpłacony: 2 863 635,00 pln

Siła doświadczeń, moc pokoleń