Fundacja

Społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii Grupy Zasada, a zrównoważony rozwój częścią naszego DNA. W codziennej pracy i planach strategicznych łączymy cele biznesowe z działaniami społecznymi.

Fundacja

Fundacja Sobiesława i Ewy Zasada “Szerokiej Drogi” powstała w 2018 roku i od tego czasu skupia się na dwóch wiodących obszarach zaangażowania społecznego wspierając szereg inicjatyw oraz realizując autorskie projekty społeczne.

Bezpieczeństwo jazdy

Promowanie bezpieczeństwa na drodze jest kluczowym działaniem mającym na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych i poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

To kompleksowe zadanie, które wymaga zaangażowania społecznego, współpracy różnych sektorów społeczeństwa i ciągłego monitorowania skuteczności podejmowanych działań.

Promowanie bezpieczeństwa jazdy stało się moją osobistą misją w sposób naturalny. To wynik mojej kariery sportowej, osobistych pasji, zamiłowania do prędkości i rozsądku zarazem. Moja dewiza od lat brzmi ‘bezpieczna szybkość’.
Sobiesław Zasada

Aktywizacja seniorów

Główne cele Fundacji w zakresie aktywizacji seniorów planowane na 2024 rok to:

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez regularne ćwiczenia fizyczne, spacery, gimnastykę, zajęcia sportowe dostosowane do możliwości i preferencji seniorów.

- edukacja zdrowego odżywiania ma pomóc osobom starszym zrozumieć i wdrożyć zrównoważone nawyki żywieniowe, korzystne dla ich zdrowia i dobrej kondycji fizycznej.

Siła doświadczeń, moc pokoleń