Grupa Zasada

Jesteśmy firmą założoną przez legendę rajdów, dlatego zarówno w życiu, jak i w biznesie kierujemy się sportowymi zasadami. Inwestujemy w cztery obszary branżowe: motoryzację, nieruchomości, produkcję
i lifestyle. Łączą nas międzypokoleniowe doświadczenie i różnorodność kompetencji.
Daniel Chwist, Sobiesław Zasada, Artur Chwist

Zespół

Różnice naszych temperamentów, mnogość kompetencji oraz wszechstronność doświadczenia umożliwiają nam tworzenie biznesu, którego siłą jest stabilność
w różnorodności. Jest ona udziałem zarówno grona właścicieli, jak i kadry menedżerskiej.

Uczono mnie szacunku do ludzi i tego, by niezależnie od wszystkiego dotrzymywać słowa. Dla mnie dane słowo jest ważniejsze niż akt notarialny.
Sobiesław Zasada

Historia

Historia Grupy Zasada bazuje na dorobku trzech pokoleń przedsiębiorców, którzy od kilkudziesięciu lat budowali fundamenty rodzinnej grupy kapitałowej. W 1977 roku Sobiesław Zasada założył spółkę Alpha, która w ciągu kolejnych lat zrealizowała szereg pionierskich projektów inwestycyjnych i stała się ważnym ogniwem transformacji gospodarczej w Polsce.

Siła doświadczeń, moc pokoleń