Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność to nasze zobowiązanie wobec pracowników, rynku, społeczeństwa i środowiska. Mamy świadomość wpływu na otoczenie i traktujemy zaufanie społeczne jako kapitał, który należy wzmacniać.

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii Grupy Zasada, a zrównoważony rozwój częścią jej DNA. Dlatego w codziennej pracy i planach strategicznych łączymy realizację celów biznesowych z działaniami, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup naszych interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz lokalnych społeczności.

Wybrane projekty

Siła doświadczeń, moc pokoleń