Zespół

Zarząd

Przemysław Powalacz

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu Executive MBA UW & University of Illinois. W grupie odpowiada za budowę i egzekucję strategii grupy, rozwój nowych projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów grupowych oraz współpracę z akcjonariuszami.

Tomasz Fugiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Krakowskiej w stopniu dr inż.; w grupie odpowiada za wewnętrzną kontrolę właścicielską, zakupy grupowe, fuzje i przejęcia, nadzór nad produkcją.

Tomasz Dankowiakowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W grupie odpowiada za implementację i przestrzeganie polityki finansowej.

Rada Nadzorcza

Sobiesław Zasada

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Daniel Chwist

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Artur Chwist

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Danuta Piskorz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Franciszek Gaik

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Siła doświadczeń, moc pokoleń