Zespół

Zarząd

Przemysław Powalacz

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu Executive MBA UW & University of Illinois. W grupie odpowiada za budowę i egzekucję strategii grupy, rozwój nowych projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów grupowych oraz współpracę z akcjonariuszami.

Paweł Wójcik

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Biegły Rewident. W grupie odpowiada za obszar ryzyka i finansów.

Tomasz Fugiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Krakowskiej w stopniu dr inż.; w grupie odpowiada za controlling, wewnętrzną kontrolę właścicielską, zakupy grupowe, fuzje i przejęcia, nadzór nad produkcją.

Rada Nadzorcza

Sobiesław Zasada

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Daniel Chwist

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Artur Chwist

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Danuta Piskorz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Franciszek Gaik

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Moc doświadczeń, siła pokoleń