Branże

Biznesowa różnorodność to w naszej Grupie mariaż dyscypliny w przestrzeganiu ustalonych zasad, twardej rynkowej racjonalności oraz romantycznego podążania za pasjami. Każde z pokoleń naszych właścicieli wnosi do Grupy swoje biznesowe idee oraz inspiracje, które rozwijajmy w czterech strategicznych sektorach branżowych.
Filtry
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Siła doświadczeń, moc pokoleń