Zarząd Zasada S.A. (komplementariusz)
Stan na dzień 28.02.2020 r.

Danuta Piskorz - prezes Zarządu
Paweł Wójcik - wiceprezes Zarządu
Tomasz Fugiel - wiceprezes Zarządu
Bożena Zubacz – prokurent 

Rada nadzorcza:

Sobiesław Zasada
Józef Klasa
Andrzej Wawrowski