Zarząd Zasada S.A. (komplementariusz)
Stan na dzień 1.09.2023 r.

Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu
Paweł Wójcik – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Fugiel – Wiceprezes Zarządu
Bożena Zubacz – Prokurent 

Rada nadzorcza:

Sobiesław Zasada
Danuta Piskorz
Franciszek Gaik
Daniel Chwist
Artur Chwist